تهیه و نصب جداساز لرزه ای HDRB بروی پل قوسی شهید باکری تبریز

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 12:41

اطلاعات پروژه به شرح زیر می باشد:

 

کمپانی تولید کننده محصول

Mageba
مشاور شرکت پی افکن سازه
کارفرما شهرداری تبریز