پل آذربایجان تبریز - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Mageba
مشاور: پی افکن سازه
کارفرما: شهرداری تبریز
پیمانکار: خاوران سازه