پل ایران مال - تهیه و نصب درز انبساط مدولار

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط مدولار
کارخانه: Mageba
مشاور: آمود راه - اردام
پیمانکار: اسپیلت