پل جمهوری مشهد - تهیه و درز انبساط الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط الاستومری
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: زیر ساخت گستر قائم
کارفرما: شهرداری مشهد