پل باسفر سیرجان - تهیه و درز انبساط الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط الاستومری
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: پل رود
کارفرما: شهرداری سیرجان