پل آذربایجان ارومیه - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Doshin Rubber
کارفرما: شهرداری ارومیه
پیمانکار: مهندسی عمران وتولیدی نیرو