پل حهان بار بندر عباس- تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Mageba
کارفرما: شهرداری بندرعباس
پیمانکار: عمران مکران