پل میدان استقلال اصفهان - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Doshin Rubber
کارفرما: شهرداری اهواز
پیمانکار: سابیر