پل کابلی ولیعصر شیراز - تهیه و درز انبساط الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط الاستومری
کارخانه: Doshin Rubber
کارفرما: شهرداری شیراز
پیمانکار: موسسه عمران