پل میدان سپاه کرج (پل آجرلو) - تهیه و نصب درز انبساط مدولار

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط مدولار
کارخانه: Mageba
کارفرما: شهرداری کرج
پیمانکار: رامان