TENSA CRETE RE & RE-LS

اصول

درزهای انبساط TENSA-CRETE ماگبا، درزهای انبساط تک فاصله ای دارای حداکثری برابر با 80 تا 100 میلیمتر برای مدل های RE و RE-LS می باشد. مدل RE-LS دارای ویژگی "صفحات سینوسی"  بوده که جابجایی مازاد بر 80 میلیمتر را ممکن ساخته و همچنین آلودگی صوتی ناشی از ترافیک عبوری را تا 80% کاهش می دهد. این درزها دارای پروفایل های گوشه فولادی و پروفایل های آب بندی الاستومری قابل تعویض بوده که آب بندی دراز مدت این سیستمها را تامین می کند. زهکشی این درز از طریق سیستم زهکشی عرشه پل انجام میگیرد.

کاربرد

درز انبساط TENSA-CRETE مناسب عرشه پل های دارای روسازی بتنی و آسفالتی بوده و می تواند در پل های نوساز و یا موجود نصب گردد.این سیستم ها به علت عمق سازه ای محدود و سرعت نصب بالا مناسب استفاده در پروژه های بهسازی جهت جایگزین کردن درزهای موجود می باشد.