پل آرین شیراز - تهیه و نصب بالشتک الاستومری(نئوپرن)HDRB

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: فراشارآسیا
کارفرما: شهرداری شیراز