پل ولایت اهواز - تهیه و نصب درز انبساط

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: برایند
کارفرما: شهرداری اهواز