پل باراجین قزوین - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: بهین تردد پارس
کارفرما: شهرداری قزوین