پل ابوترابی قزوین - تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن)

اطلاعات پروژه

محصولات: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: پل رود
کارفرما: شهرداری قزوین
پیمانکار: شرکت ملی ساختمان