پل شور بوشهر - تهیه و نصب نئوپرن و درز انبساط

اطلاعات پروژه

محصولات: نئوپرن و درز انبساط
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: هراز راه
کارفرما: اداره راه و شهرسازی بوشهر