پل آخوندی تبریز - تهیه و نصب درز انبساط مدولارHDRB

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط مدولار
کارخانه: Mageba
مشاور: پی افکن سازه
کارفرما: شهرداری تبریز