تهیه و نصب درز انبساط پل جمهوری و آزادی شهر مشهد

دوشنبه, 18 خرداد 1394 ساعت 09:53

 

 اطلاعات پروژه به شرح زیر است:

کمپانی تولید کننده محصول  
مشاور شرکت ره آور
کارفرما شهرداری مشهد