TENSA-FINGER GF

اصول

درزهای انبساط TENSA-FINGER GF ماگبا، در پل ها استفاده شده و جابجایی تا 1000 میلیمتر را ممکن می سازد. صفحات زبانه ای فولادی در بین دو پروفیل گوشه مهار شده در هر دو طرف درز پل قرار گرفته اند. این پروفیل های گوشه دارای بال های ایزولاسیون هستند که اتصال قشاع آب بندی عرشه را ممکن می سازد. یک کانال زهکشی در زیر درز قرار داشته و به پروفیل های گوشه وصل است، که در سیم زهکشی عرشه پل تخلیه می گردد. صفحات زبانه ای بوسیله فنرهای فولاد ضد زنگ به سمت پایین پیش تنیده شده اند، که سبب جلوگیری از بالازدگی صفحات زبانه ای در اثر نشست یا چرخش پل به روی سطح روسازی می گردد. تکیه گاه مفصلی صفحات زبانه ای سبب کاهش چشمگیر انتقال لنگر خمشی به مهارها و سازه تکیه گاهی در مقایسه با حالت درز انبساط انگشتی طره ای می گردد. قرارگیری زبانه ها در جهت عبور ترافیک، آلودگی صوتی را به حداقل و راحتی راننده را به حداکثر می رساند.

کاربرد

درز انبساط انگشتی لغزشی TENSA-FINGER GF برای استفاده در پلهای دارای ترافیک های سنگین مناسب می باشد. این درزها بصورت یک سیستم مدولار (جزئی) طراحی شده که امکان تعویض هر یک از صفحات زبانه ها را بصورت تکی ممکن می سازد. برتری اصلی این سیستم به سیستم درز انگشتی طره ای، کاهش چشمگیر لنگر بر تکیه گاه (supporting structure) می باشد.